Vanaf 01-01-2018: tegemoetkomingen LKV en jeugd-LIV

Start er op 1 januari 2018 een oudere werknemer of werknemer met arbeidsbeperking in jouw bedrijf? Denk dan aan het het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen, of houden.

Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van jouw werknemer nodig. Jouw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen.

  • het lage-inkomensvoordeel (LIV): een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018. 
  • het jeugd-LIV: een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd
  • het loonkostenvoordeel (LKV): een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

 

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het jeugd-LIV en het LKV gaan in op 1 januari 2018. Als je een werknemer in dienst heeft of aanneemt die tot de doelgroep behoort, kunt je in aanmerking komen voor deze tegemoetkomingen. Op de site van het UWV staat waaraan je moet voldoen.

Voor werkzoekende ouderen en mensen met een arbeidsbeperking

Ben je direct na je uitkering gaan werken bij een nieuwe werkgever, of bent je herplaatst bij je huidige werkgever? En valt je onder een van de 4 doelgroepen:

  • doelgroep oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  • doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

Dan kan jouw werkgever het LKV aanvragen via de loonaangifte. Jouw werkgever heeft wel een kopie van jouw doelgroepverklaring LKV nodig om het LKV aan te vragen.

Vraag daarom eerst een doelgroepverklaring LKV aan. Je doet dit bij het UWV of bij jouw gemeente. Als je onder een van de doelgroepen valt, dan kun je deze vanaf 1 januari 2018 aanvragen.

Daarbij is het belangrijk dat je de doelgroepverklaring LKV aanvraagt binnen 3 maanden nadat je bij deze werkgever bent gaan werken, of bent herplaatst. Na deze 3 maanden heb je namelijk geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Je bent niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Maar zonder kopie kan jouw werkgever het LKV niet aanvragen.