zekerheid & kwaliteit - NBBU

Wat is de NBBU?

Qalm is lid van de NBBU. NBBU staat voor de Nederlandse Bond voor Bemiddeling- en Uitzendondernemingen. De NBBU is te omschrijven als een vakbond voor bemiddelings- en uitzendondernemingen.

NBBU CAO

De NBBU werkt met een eigen CAO. De arbeidsvoorwaarden inclusief lonen zijn opgenomen in een algemeen geldend en bindende CAO. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. 

Voordelen voor opdrachtgevers en kandidaten

Door lid te zijn van het NBBU biedt Qalm werkgevers en werknemers duidelijkheid in afspraken over werk zoals bijvoorbeeld:

  • loon
  • toeslagen,
  • betaling van overwerk
  • werktijden
  • proeftijd
  • opzegtermijn
  • pensioen

Kortom, de NBBU is belangenbehartiger en heeft ook een helpdesk voor vragen over CAO's en arbeidsrecht.

Bezoek voor meer informatie over ons lidmaatschap van de NBBU en voor wat ons lidmaatschap van de NBBU voor jou kan betekenen de website van de NBBU.

Lees meer over onze andere kwalificaties

Qalm is naast NBBU lid, gecertificeerd voor SNA, Nen 4400-1 en VCU. Zo waarborgen wij kwaliteit, integriteit en veiligheid bij onze werving en selectie, detachering en uitzenden en opleidingstrajecten.

 

Waarmee kunnen wij je helpen?

Vertel het ons! Bel

Zoek je personeel?

vaste medewerkers

tijdelijke medewerkers

opleiden medewerkers

Zoek je werk?

Bekijk alle vacatures >